Wed. Jun 12th, 2024

PANTUN ROHANI
Berdasarkan bacaan hari ini
Minggu, 05 Juni 2022
Hari Raya Pentakosta
( Yoh 14:15-16.23-26)

Semua kisah tlah ditulis di buku
Sayangnya sampai sekarang belum laku
Apabila kamu mengasihi Aku
Kamu akan turuti sgala printah-Ku

Menyaring kedelai menggunakan kain
Sebab yang paling halus jala-jalanya
Bapa akan beri Penolong yang lain
Agar menyertaimu slama-lamanya

Apabila hendak meminum jamu
Sebaiknya kondisi setelah makan
Roh Kudus akan mengingatkan padamu
Segalanya yang pernah Kuajarkan

Semangat pagi …🌻
Selamat berhari Raya Pentakosta🔥🔥🔥 sambil bersetia dalam menjalankan perintah-perintah-Nya
Salam Seroja😊🙏💪
Berkah Dalem …. ✝

Oleh : Bp Agus Indradi